1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu https://rowerempomazowszu.pl/
 2. Administratorem Twoich danych na tej stronie jest Mazbike,  właściciel Serwisu: https://rowerempomazowszu.pl/
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Wewnętrzne procedury są kontrolowane i stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.
 2. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 18.07.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 3. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego, przetwarzane są w celu przesłania Użytkownikowi odpowiedzi na przesłaną wiadomość, bądź odpowiedzi na komentarz. 
 2. Administrator zapewnia poufność przekazanych mu danych osobowych i nie udostępnia ich żadnym podmiotom trzecim.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli Użytkownik chce skontaktować się z Administratorem bezpośrednio przez formularz kontaktowy, bądź poprzez zamieszczenie komentarza.
 4. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 
 1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Ciasteczka 

 1. Ciasteczka, czyli pliki cookies są to pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.
 2. Dzięki plikom cookies Administrator Serwisu jest w stanie ocenić realne zainteresowanie swoim Serwisem, może lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, może udoskonalać Serwis czyniąc go lepiej dostosowanym do potrzeb Użytkowników.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych i Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Administratora w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Zmiana ustawień Cookies może w przyszłości spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie.
 3. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 4. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 5. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili istnieje możliwość kontaktu z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości na adres mazbike@gmail.com