Rowerem po Mazowszu

Mapa

Trasa: Wycieczka na wschód Mazowsza – Węgrów i Liw | 90 km

19 sierpnia 2012